Välkommen till Budlinjen

Vi är det lilla skånska transportföretaget med dagliga budturer
i Skåne, Blekinge samt delar av Halland och Kronoberg.
Tack vare vår storlek är det lätt att få kontakt med rätt person och få snabba besked.
Vi har även akut- och direktbilar för transport inom hela Europa.

Akutbud

När det är fråga om en brådskande transport. Ring oss när som helst på dygnet.

Direktbud

En för ditt gods dedikerad transportlösning direkt till eller ifrån mottagaren/avsändaren.

Dagliga budturer

Budlinjen har dagliga budturer i Skåne, Blekinge samt delar av Halland och Kronoberg.

Utrikes

Vi har både direkt- och akutbud inom Europa. Bud i övriga världen löser vi också!.

ADR-behörighet

Samtliga medarbetare har ADR-utbildning.

Lediga tjänster

Budlinjen

Industrig. 24, 291 36 Kristianstad
tel: 0709-925 930
e-mail: info@budlinjen.se