Välkommen till Budlinjen

Vi är det lilla skånska transportföretaget med dagliga budturer
i Skåne, Blekinge samt delar av Halland och Kronoberg.
Vi har även akut- och direktbilar för transport inom hela Europa.

BUDLINJEN omorganiserar och blir AB från och med 2021 – 01 – 01
Bokningar och förfrågningar sker, som vanligt till 0709-925 930 eller info@budlinjen.se

Akutbud

När det är fråga om en brådskande transport. Ring oss när som helst på dygnet.

Direktbud

En för ditt gods dedikerad transportlösning direkt till eller ifrån mottagaren/avsändaren.

Dagliga budturer

Budlinjen har dagliga budturer i Skåne, Blekinge samt delar av Halland och Kronoberg.

Utrikes

Vi har både direkt- och akutbud inom Europa. Bud i övriga världen löser vi också!.

ADR-behörighet

Samtliga medarbetare har ADR-utbildning.

Lediga tjänster

Budlinjen

Industrig. 24, 291 36 Kristianstad
tel: 0709-925 930
e-mail: info@budlinjen.se